Heavy-Net Sp. z o.o.

ul. Szczawińska 54/58,
95-100 Zgierz
Telefon: 801 332 629
E-mail: info@wdx.pl

Zarejestrowana w:
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000190076


Grupa WDX S.A.